MIGRAINE

Migraine is een bonzende hoofdpijn die meestal voorkomt aan één kant van de schedel. De pijn is heftig en houdt 4 tot 72 uur aan.
Meestal is er sprake van misselijkheid, braken en overgevoeligheid voor licht en geluid.
Aan deze symptomen kunnen auraverschijnselen vooraf gaan. Bij een aura zie je 15 tot 45 minuten voor de aanval lichtflitsen. Ook kunnen verschijnselen optreden als wazig zien, het waarnemen van blinde vlekken, spraakstoornissen, slapheid en een kortdurende verlamming van de ledematen.
Onbehandeld duurt een migraineaanval een tot drie dagen. Hoewel het aura soms heel beangstigend kan zijn, gaat het altijd compleet over. Bij een patiënt met migraine hoeft geen Ct/MRI scan van de hersenen gemaakt te worden. Een uitzondering vormen patiënten waarbij het aura altijd aan dezelfde kant optreedt. Soms hebben deze patiënten een vaatafwijking aan de andere kant in de hersenen.

Migraine wordt veroorzaakt door samentrekking van de bloedvaten in de hersenen. Waardoor deze samentrekking tot stand komt, is niet echt duidelijk. Wel bestaat het vermoeden dat de oorzaak ligt in een stoornis in de neurotransmitters, de chemische boodschappers van onze hersenen.
Ook is gebleken dat een afwijking in het DNA van chromosoom 19 een rol speelt bij migraine.
De neurotransmitters geven zenuwprikkels van cel tot cel door en zenden ook informatie naar de bloedvaten. Hoogstwaarschijnlijk speelt de neurotransmitter serotonine een centrale rol bij het ontstaan van migraine, want vlak voor een migraine-aanval stijgt de concentratie van deze stof in het bloed. Direct na het begin van de aanval neemt de concentratie weer sterk af. De wisselende concentratie serotonine zorgt voor vernauwing en verwijding van de bloedvaten in de hersenen. Tijdens de vernauwing krijgen bepaalde hersencellen te weinig zuurstof. Dit kan leiden tot auraverschijnselen vóór een migraine-aanval. De hoofdpijn begint meestal tijdens de vernauwing van de bloedvaten. Daarna volgt de verwijding, waarna de bloedvaten weer samentrekken. Deze veranderingen in de bloedvaten veroorzaken de bonzende pijn bij migraine.

Waarschuwingssignalen
Waarschuwingssignalen die een aantal uren voor een aanval kunnen optreden zijn allerlei inwendige onrustige activiteiten.
Veel voorkomende signalen zijn:
Trek in bijzondere dingen: zoet, chocolade, kaas;
loopneus, overmatige aanmaak van traanvocht, vocht vasthouden en zwaarder worden, weinig urineren, urine is heel geconcentreerd, overmatige aanmaak van speeksel, braken en diarree.

Verder een toenemende overgevoeligheid voor prikkels en een toenemende behoefte aan rust en zich terugtrekken. Deze verschijnselen treden vaak zo'n twee tot drie uur voor een migraine-aanval op.
Korter voor de aanval kan de migrainepatient gewaarschuwd worden door extreme slaperigheid en geeuwen, veranderingen in de ogen en de hartslag en wit wegtrekken. Daarnaast is er vaak een heftige toename in vochtverlies en een sterke toename in de zintuiglijke overgevoeligheid.

FASES

Aura-fase
Lang niet alle migraine aanvallen gaan gepaard met een aura-fase.
Verschijnselen zijn:
- blinde vlek, lichtflitsen, niet kunnen spreken, verlamde arm, e.d.
- de patiënt kan verward zijn
- duur: 30 min tot 1 uur, in uitzonderlijke gevallen veel langer
(als dit voor de eerste keer plaats vindt maakt men zich ernstige zorgen: naar de huisarts)
- de ervaren migraineur weet wat er gaat gebeuren en neemt maatregelen om de volgende fase op te vangen (als dat tenminste mogelijk is).

Klik hier voor tekeningen van aura's.

Hoofdpijnfase
- meestal na de aura
- eenzijdig, de kant van de aura
- van niets tot ernstige, pulserende hoofdpijn binnen 30 min
- ernstige ontregeling van het autonome zenuwstelsel
- geen transport meer in maag- darm- kanaal
  (probleem bij gebruik van oraal toe te dienen geneesmiddelen)
- enige uren zeer ernstig misselijk, veel overgeven
- diarree
- zeer overgevoelig voor geluid, licht en geuren

De patiënt wil eigenlijk maar een ding: in bed gordijnen en deur dicht. Daar lig je dan minimaal een halve dag en maximaal 3 dagen. Het is aan een non-migraineur niet duidelijk te maken hoe je je voelt.

Herstelfase
- duurt ca. 1 tot 8 uur
- soms nog wat hoofdpijn
- je hebt het gevoel of een je enorme prestatie hebt geleverd, een 'post-tentamen' gevoel na een zeer moeilijk tentamen.

Ongeveer één miljoen Nederlanders lijdt aan deze vorm van hoofdpijn. Vrouwen zijn twee tot drie keer vaker slachtoffer dan mannen. Dat komt omdat het vrouwelijk hormoon oestrogeen vermoedelijk de kans op migraine verhoogt. Er kan dan zowel sprake zijn van een tekort als een teveel aan dit hormoon.

Voor meer informatie of een luisterend oor, ga dan naar het forum.

Meer informatie over bijzondere vormen van migraine vindt u hier.