BIJZONDERE VORMEN VAN MIGRAINE

Hier volgen een paar zeldzame vormen van migraine. Onderzoek door een neuroloog in combinatie met een CT- of MRI-scan en EEG is vereist.

Basilaris migraine
Dit is een vorm van migraine met aura, waarbij tijdens de aura fase neurologische stoornissen optreden van de hersenstam, zoals dubbelzijdig krachtverlies, gevoelstoornissen in armen en benen, onduidelijke spraak duizeligheid, oorsuizen, gehoorverlies, dubbelzien en in het ergste geval zelfs een verminderd bewustzijn of coma.
De behandeling van basilaris migraine is niet anders dan van gewone migraine met aura.

Familiaire hemiplegische migraine
Ernstige vorm van migraine met aura, waarbij tijdens de aura een halfzijdige verlamming (=hemiplegie) optreedt. Naast de verlamming kunnen ook de meer gebruikelijke aura verschijnselen optreden. Deze aura duurt echter vaak veel langer dan bij een normale migraine. Ook agressie en verwardheid en soms zelfs bewusteloosheid kunnen klachten zijn.
De behandeling van deze migraine is niet anders dan van gewone migraine met aura.

Migraine-aura zonder migraine
De patient krijgt de aura maar de hoofdpijn of andere migraine verschijnselen blijven weg. Na de aura kan de patient zich enkele uren niet lekker voelen.

Oftalmoplegische migraine
Bij deze migraine ontstaat er tijdens de aanval een verlamming van vrijwel alle spieren van 1 oog, waardoor het oog alleen nog maar naar de buitenkant kan kijken. De verlamming verdwijnt na enkele dagen, soms zelfs weken. Afwijkingen in de hersenen of oogkas dienen te worden uitgesloten.

Migraine met aanvallen van verwardheid
Deze vorm komt voornamelijk bij jongeren voor. Ze krijgen aanvallen waarbij ze plotseling volledig in de war zijn, niet meer weten wat ze doen, wie of waar ze zijn. Op het EEG zijn ernstige afwijkingen te zien. Deze verdwijnen na enkele uren tot enkele dagen volledig. Na enkele dagen is de patient weer normaal en kan zich niks herinneren van de aanvalseriode.

'Voetballersmigraine' (migraine na stoten van het hoofd)
Hierbij onstaat een aanval van migraine met aura na een lichte klap op, of stoot tegen het hoofd. Deze vorm komt voornamelijk bij jongeren voor.
Een bekend voorbeeld is een voetballer die na een kopbal een migraine-aura krijgt en daarna soms hoofdpijn. Ten onrechte wordt er gedacht aan een hersenschudding. De klachten verdwijnen geheel.

Buikmigraine
Veelal voorkomend bij kinderen, lijkt veel op blindedarmontsteking. De buikpijn gaat gepaard met herhaaldelijk braken.

Zeldzame ziekten
Heel soms kan migraine een uiting zijn van een zeldzame ziekte. Bijvoorbeeld Cadasil, een erfelijke aandoening, waarbij naast migraine ook andere afwijkingen, zoals herseninfarcten, dementie en depressie in families voorkomen.
Of bijvoorbeeld Melas. Hierbij treden naast migraine ook herseninfarcten, epilepsie, dementie, oogafwijkingen, groeistoornissen en spierzwakte op.

Deze pagina is met behulp van Jeroen en het boek 'Alles over hoofdpijn en aangezichtspijn' van dr. Michel Ferrari en dr. Joost Haan tot stand gekomen.

Voor meer informatie of een luisterend oor, ga dan naar het forum.