BEVINDINGEN DOOR ONDERZOEK

Zelfs migraine zit niet meer tussen de oren. Het is geen aanstelleritis en geen typisch vrouwenkwaaltje. Het is evenmin een ziekte van stress-konijnen. Leidse neurologen en genetici hebben een migraine-gen gevonden.
Die vondst biedt nieuwe perspectieven voor toekomstig onderzoek naar de ontstaanswijze van migraine en het ontwikkelen van preventieve geneesmiddelen. Voorts kunnen migrainelijders nu eindelijk zeggen dat ze écht ziek zijn en rekenen op acceptatie van hun ziek-zijn.

Genetische afwijkingen alleen veroorzaken echter geen migraine. De erfelijke informatie bepaalt de aanleg die een persoon heeft voor het krijgen van de hoofdpijn- en misselijkheidsaanvallen. Afhankelijk van de samenstelling van het erfelijk materiaal is de ene persoon mogelijk gevoeliger voor bepaalde factoren die de hoofdpijn teweegbrengen dan een ander. De ene patiënt zal zeggen dat weersomstandigheden van invloed zijn, terwijl anderen wijn of stress opvoeren als oorzaak.

Waar het op neerkomt is dit: stress heeft nauwelijks of niets met migraine te maken. Het heeft er net zoveel mee te maken als een ingegroeide teennagel. Vlak voor de aanval doet een storing in de hersenen de patiënt veranderen. Hij kan geprikkeld raken, overactief worden, kramp krijgen in de nek, vocht vasthouden of wat dan ook. Zo treedt een smaakverandering op, die een patiënt iets doet eten wat hij of zij anders nooit eet. Wanneer een patiënt daarna de migraineaanval krijgt, denkt deze dat dat door de chocolade komt. Het omgekeerde is echter waar. De migraineaanval heeft veroorzaakt dat de patiënt chocolade is gaan eten. Hetzelfde verband kan worden gelegd tussen migraine en stress.

Voeding
Een onderzoek naar voedingsmiddelen die migrainehoofdpijn konden opwekken leverde het volgende resultaat op:

Alcoholische dranken konden bij 24 procent van de 1310 migraine-patienten hoofdpijn uitlokken;
- rode wijn bij 9 procent;
- chocola bij 19 procent;
- kaas bij 16 procent;
- citrusvruchten bij 9 procent;
- koffie bij 7 procent;
- varkensvlees bij 3 procent;
- zuivelproducten bij 3 procent;
- eieren bij 2 procent.

Het zou kunnen dat tyramine, een bestanddeel van bepaalde voedingsmiddelen zoals kaas, één van de stoffen is die een belangrijke rol speelt bij het opwekken van migraine.
bron: Jarman J. Biogenic Amines 1993;9(5/6):441.


Gember helpt
Onderzoekers komen tot de volgende conclusie: 'Gezien de effecten van gember bij het migraine-proces stellen wij voor dat de consumptie van verse gember of gemberpoeder aangewend kan worden voor het couperen of voorkomen van migraine-aanvallen. Er zijn geen bijwerkingen geconstateerd. Daarom is gember bijzonder effectief voor migraine bij kinderen en jongeren.'
Dit verscheen in 1990 (Mustafa T, Srivastava K.C. Ginger (Zingiber Officinale) in migraine headache. Journal of Ethnopharmacology, 1990; 29:267-273).


Menstruatie en migraine gaan vaak samen
8 oktober 2001 - AMSTERDAM (ANP) - Eén op de twaalf vrouwen in Nederland heeft last van migraine rond de menstruatie. Dat zijn 310.000 vrouwen. Nog eens 890.000 vrouwen hebben dan gewoon hoofdpijn. De migraineklachten belemmeren 84 procent bij activiteiten buitenshuis, zo blijkt uit een peiling die het NIPO heeft gehouden in samenwerking met specialisten van de Stichting Voorlichtingsbureau Hoofdpijn.
Ook bij het huishouden ondervinden vier op de vijf vrouwen er hinder van. Sport, werk en school of opleiding hebben er ook vaak onder te lijden. Migraineklachten blijken tijdens de menstruatieperiode langer te duren. Ook zijn de aanvallen heftiger en moeilijker te behandelen dan in andere perioden van de maand.

Oudere vrouwen hebben vaker last van hoofdpijn en migraine dan jongere. De bij het onderzoek betrokken specialisten adviseren dat er meer onderzoek naar de oorzaken moet worden gedaan.

^ naar boven ^

Magnesium tegen migraine-aanvallen
Dagelijks gebruik van 600 mg magnesium blijkt het optreden van migraine-aanvallen te kunnen terugdringen.
Magnesium kan zowel van invloed zijn op de vaatvernauwing als op de vrijzetting en activiteit van serotonine.

Dat is het resultaat van een goed opgezette (dubbelblind, placebo gecontroleerd, gerandomiseerd) studie door Dr. A. Peikert van de afdeling Neurologie en klinische Neuropsychologie aan de München-Harlachingkliniek.

Zeventig mensen die al meer dan twee jaar aan migraine leden kregen na een voorbereidingstijd van vier weken ofwel dagelijks 600 milligram magnesium (trimagnesiumdicitraat) ofwel een placebo. Na twaalf weken bleek het aantal migraine-aanvallen in de groep die magnesium had gekregen, gestaag afgenomen te zijn met in totaal 41,6%. In de placebogroep was de afname van het aantal aanvallen slechts 15,8%. Het totale aantal dagen met migraine was in de magnesiumgroep met 49% afgenomen, tegenover 21% in de groep die een placebo had gekregen. Wel klaagde een deel (18,6%) van de patiënten die magnesium hadden gekregen over diarree, en 4,7% over maagklachten.
bron: nieuwsbrief Fit met Voeding

De aanvallen in de magnesiumgroep waren ook minder zwaar en het medicijngebruik lager.
Eerder onderzoek wees er al op dat migrainepatiënten minder magnesium in hun lichaam hebben dan anderen.
bron: Ortho, 1997; Ortho Abstracts, 1996

Nieuw magnesiumpreparaat zeer effectief bij migraine
De behandeling van migraine met een combinatie van magnesium en aspirine is onlangs gepatenteerd door de US Patent Office.

Uit onderzoek bleek dat magnesiuminjecties zeer goed werkten bij acute migraine. Deze patiënten hadden allen magnesiumtekorten en hadden in 85% van de gevallen baat bij een injectie.
Dr. Alexander Mauskop, de patenthouder en directeur van het New York Headache Center, geeft aan dat onderzoeken laten zien dat een dagelijkse magnesiumsuppletie ook het aantal aanvallen terugdringt.
Het nieuwe middel van Mauskop onderscheidt zich van andere doordat het zo makkelijk door het lichaam wordt opgenomen. Verder beschermt het de maagwand en bevat het middel geen cafeïne.
Mauskop denkt dat zijn magnesiumpreparaat de voorloper wordt van een totaal nieuwe behandelmethode tegen migraine. Hierbij zijn een effectievere werking en veel minder bijwerkingen gewaarborgd.
bron: New York Headache Center, juli 1999


Vitamines
Vitamine B2 is waarschijnlijk een goed alternatief voor mensen met migraineproblemen. Dagelijkse inname van een hoge dosis vitamine B2 zou de aanvallen helpen voorkomen.

Bijkomende voordelen van vitamine B2 boven andere migrainebehandelingen is dat het erg goedkoop is, een gunstige bijdrage levert en nauwelijks bijwerkingen heeft.

Vitamine B2 speelt een rol bij de energiehuishouding van lichaamscellen. Het helpt de mitochondriën voorzien van energie. Bij een energiestoring kan een reactie optreden die leidt tot een migraine-aanval.

In een onderzoek onder migrainepatiënten bleek dat bij een dagelijkse dosering van 400 mg vitamine B2 na drie maanden de migrainefrequentie met 37% afnam. Het had nauwelijks effect op de klachten zelf. Het effect werd na een maand inname gezien en was maximaal na drie maanden.
Het bleek dat een vitamine-B2-suppletie het beste werkte bij mensen die een matige vorm van migraine hadden met een paar aanvallen per maand.
bron: Drs. Gert E. Schuitemaker

De werking van vitamine B2 is volgens een Belgisch onderzoek vergelijkbaar met medicijnen zoals beta blokkers maar dan zonder nadelige bijwerkingen. 53 migrainelijders kregen dagelijks een hoge doses vitamine B2, riboflavine, of een placebotablet te slikken. Bij 56% van de ribovlavine-gebruikers trad er verbetering op in het aantal, de zwaarte en de duur van de migraineaanvallen. 19% van de placebo-groep had er baat bij.
bron: Algemeen Dagblad, 1997

^ naar boven ^